Home

Home / Home
“Een goed standontwerp begint met goed luisteren…”
AAN OPVALLEND ONTWERPEN LIGT INTELLIGENT DENKWERK TEN GRONDSLAG.
Een creatieve en realistische denkwijze waarbij ontwerp en communicatie voorop staan

LASENZO

Communicating Spaces

Design en Ontwikkeling
Projectmanament en Uitvoering

WAT DOET LASENZO communicating space?
Ontwerp en projectmanagement van stands en zakelijke interieurs waarbij de ruimtelijke beleving wordt ingezet als communicatie middel. Daarbij is creativiteit geen doel op zich maar een middel om uw corporate boodschap te versterken en tastbaar te maken.

Wat mag u verwachten van LASENZO?
Een ervaren specialist die ontwerpt op basis van de input van de klant. De allerbeste projecten komen tot stand door deze synergie. De leverancier selecteren wij op basis van keuze van gekozen medium en omvang van de stand. De begeleiding tot realisatie van de beurs zorgt dat het bedachte concept in tact blijft.

QUICK IMPRESSION

SERVICES

“LASENZO denkt vanuit innovatieve mogelijkheden”

Paul Wilke

Stap 1 – Kennismaking – LASENZO luistert eerst aandachtig om behoeftes en verwachtingen helder te krijgen.
Stap 2 – Analyse – Eerste gesprek en briefing terugkoppelen zodat er een stap naar de
ruimtelijke uitwerking genomen kan worden.
Stap 3 – Richting bepalen – Concept schetsen om vormentaal en de functie van de stand
te laten zien. Opnieuw afstemmen over het resultaat en de vervolgstappen.
Stap 4 – Output – Concepten uitwerken tot een ruimtelijk ontwerp met een 3D impressie.
Stap 5 – Onafhankelijkheid – LASENZO maakt een keuze voor geschikte producenten gebaseerd op
type project (stand/ interieur/ budget/ gekozen materialen).
Stap 6 Vertrouwen Projectbegeleiding en commitment naar het afgesproken eindresultaat.

Onafhankelijkheid en vertrouwen
LASENZO’S kracht is haar creatieve en realistische denkwijze waarbij ontwerp en communicatie voorop staan. De productie besteden wij uit aan een bedrijf die wij bij de taak passend vinden. Daarbij regelen wij de planning en projectmanagement en bewaken de kwaliteit van het uiteindelijk product; uw marketing tool!

“Vakbeurs deelnames zijn vaak intensieve trajecten met harde deadlines”

Donna De Jong

LASENZO is een ontwerp- en adviesbureau met ruim 25 jaar ervaring op het gebied van ruimtelijke communicatie op vakbeurzen en in de business interieur branche, zowel nationaal als internationaal.
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om een beursdeelname voor onze klanten effectief te maken. Omdat LASENZO onafhankelijk is van productiebedrijven zijn wij niet gebonden aan een bepaald materiaal- of productieproces, waardoor wij  met zeer creatieve oplossingen kunnen komen. Graag verwijzen wij hiervoor naar ons portfolio, of vertellen wij u dit persoonlijk tijdens een gratis kennismaking.

LASENZO heeft vele langdurige relaties. Wij zien dit als een compliment in het vertrouwen, dat wij door integriteit, openheid, en zorg voor kwaliteit hebben weten op te bouwen.
Omdat wij alleen maatwerk leveren is projectrealisatie een intensief proces. Vooral bij harde deadlines is de juiste begeleiding en aansturing essentieel om het project op tijd en volgens de afgesproken kwaliteitsnormen gereed te krijgen. Paul Wilke of Donna de Jong zijn uw stabiele en vaste aanspreekpersonen die door persoonlijke inzet en ervaring uw stand tot een goed eindresultaat begeleiden.

“Zonder goede vraagstelling
geen optimaal antwoord”

Paul Wilke

Een goede briefing/ vraagstelling opstellen is niet eenvoudig. LASENZO gaat een actieve, stimulerende dialoog met haar opdrachtgevers aan, waardoor de doelstelling aan scherpte wint.

Aan de hand van de gestelde doelen kunnen we samen beslissen of aanvullende specialisten nodig zijn. Denk daarbij aan bijvoorbeeld integratie van social media, een live show, bedrijfsfilm etc.

“Het begint met een dialoog!”

Donna De Jong

Een goed inhoudelijk dialoog tussen LASENZO en de klant is van essentieel belang om tot een overtuigend resultaat te komen.
Dat betekent dat LASENZO goed luistert en de vraag achter de vraag wil horen. Wat is de essentie van uw succesvolle beursdeelname?
Dat wil LASENZO weten!
Ons bewustzijn en onze kennis van hoe ruimte werkt, willen wij graag toepassen op een voor u op maat gemaakt project. Hierbij wordt creativiteit als middel door ons ingezet. Zo zorgen wij dat uw doelgroepen op de juiste manier worden getriggerd en aangesproken.

En een goed ontworpen ruimte vertelt zelf al iets over het verhaal achter de intentie.
Dergelijke bewuste én onbewuste indrukken zijn krachtig en werken nog lang door. Naar mate de wereld steeds digitale wordt des de belangrijker wordt de persoonlijke ontmoeting als tegenhanger. Goed getrainde beurs personeel is daarbij de bindende factor. De kracht zit in de samenkomst van mensen in een passende setting met als doel om te informeren, verbinden en te fascineren. Zelf ervaren laat de grootste indruk achter.

“Aanraken, proeven, geur en geluid ter ondersteuning
van communicatie”

Paul Wilke

Flexibiliteit om in te spelen op de bedrijfscultuur van onze klanten.
Onze bereidheid om te werken met nieuw en onderscheidende materialen
Bewustzijn dat ieder beurs deelnemer zich krachtig wil positioneren en hoe dat slim te doen zonder te schreeuwen.
Duurzaamheid in de vorm van het ontwikkelen van onderdelen die op ieder beurs weer ingezet kunnen worden.
Belang van de digitale wereld meenemen in de stand

LASENZO onderscheidt zich door een persoonlijke en betrokken benadering en creatieve oplossingen met betrekking tot inhoud en budget. Ook gebruikt LASENZO multi-sensing als tool om de beleving in de stand te versterken.
“Het activeren van de vijf zintuigen op een bijzondere manier kan de herinnering aan een plek of belevenis versterkt. De meest voor de hand liggende voorbeeld is popcorn in de bioscoop. Zien – horen – ruiken – smaak en tast. Beide zijn onlosmakelijk van elkaar. Een goed voorbeeld van een multi-sensing stand is een project waarbij een ‘lolly wall’ onderdeel uitmaakte van de stand. En de smaken waren niet alledaags. Rood was bijvoorbeeld een lolly smaak.”
– Paul Wilke
KLANTEN

Contactgegevens La Senzo

BEL ONS
Donna de Jong
+31 (0) 6 27124776
Paul Wilke
+31 (0) 6 54641170
Adres
Pieter Nieuwlandstraat 33 bis
3514 HC Utrecht
EMAIL
Donna@lasenzo.nl

Paul@lasenzo.nl